Dự án lắp đặt Hệ thống lọc RO 2 cấp 1000L cho công ty Nước ngoài ở Hải Dương

Hài Anh
Th 6 12/04/2024
Dự án lắp đặt Hệ thống lọc RO 2 cấp 1000L cho công ty Nước ngoài ở Hải Dương

Dự án lắp đặt Hệ thống lọc RO 2 cấp 1000 L/h cho Công ty Jung Shing Wire Hải Dương

Với yêu cầu của Quý Công ty là cung cấp nước có độ dẫn điện thấp, pH trung tính để sản xuất.

 

 

Nội dung bài viết
Thu gọn