1. Hướng dẫn:

Sản phẩm KOSOVOTA của MINH THU WATER PURIFIER Được dán tem hợp chuẩn và tem chống hàng giả của Bộ Công An, đồng thời được đánh số Seria sản phẩm và mã Model hàng hóa

Quý khách có thể đến các cửa hàng được Ủy quyền, đại diện của MINH THU WATER PURIFIER trên cả nước, mua hàng. Đề nghị người bán hướng dẫn kiểm tra hàng chính hãng do MINH THU WATER PURIFIER hoặc quý khách cũng có thể truy cập địa chỉ Website http://kosovota.com.vn của MINH THU WATER PURIFIER được in trên tem – nhãn sản phẩm để Kiểm tra mã Seria sản phẩm

2. Kiểm tra Seria sản phẩm của bạn:

Vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ dịch vụ: 1900 63 30 29 để được hướng dẫn xác thực Seria sản phẩm của bạn

X
Avatar Mobile
Menu Chính x
Avatar Mobile
Danh mục x